Cinnovate

Creative building solutions

Een eigen plekje waar u zich gemakkelijk kunt terugtrekken. Even bijkomen van werk en omgeving op een plek waar de hectiek van de samenleving niet binnendringt. Een fijn huis is één van de elementaire fundamenten voor een prettig en gelukkig leven. Een comfortabele en gezellige plek die veilig en vertrouwd moet aanvoelen. Cinnovate vormt de technische basis voor het creëren van een dergelijk comfortabele en veilige woning. De kern van Cinnovate is een multimedia infrastructuur, een IP platform waarop naar individuele behoefte toepassingen kunnen worden aangesloten.

Cinnovate combineert infrastructuur met gebouw-gebonden-installaties zoals video-intercom en toegangscontrole. Om vervolgens over deze zelfde infrastructuur en installaties extra persoonsgebonden producten en diensten aan te bieden. Hierbij valt te denken aan persoonsalarmering, domotica of inbraakalarmering. Cinnovate is een modulair opgebouwd systeem, u koopt dus alleen wat u nodig heeft. Cinnovate is een toonbeeld van innovatie en integratie. Eén apparaat waarmee u uw hele woning kunt bedienen. Eén infrastructuur voor alle toepassingen en diensten. Cinnovate als basis voor ieder gebouw ongeacht de functionele woonbestemming.