Zorg

Wat willen de cliënten van vandaag en wat hebben ze nodig? Dit is waar Forma zich mee bezig houdt. Er worden tegenwoordig andere eisen in de zorg en aan de zorgverleners gesteld dan een aantal jaren geleden. Dit komt door alle veranderingen in het zorglandschap, de verwachtingen van de cliënt en de wijzigingen in voorwaarden en financiering.

Zorg ontnemen bij cliënten

Een druk dagelijks bestaan en de steeds hoger wordende kosten zorgen er voor dat cliënten steeds minder vaak naar hun zorgverlener toegaan. Cliënten zijn langzamerhand steeds meer gewend geraakt aan mobiele apparaten zoals tablets en smartphones. Dit zorgt ervoor dat zij verwachten ook op deze wijze contact te kunnen opnemen met hun zorgverlener. Deze manieren van communiceren geeft de cliënt de mogelijkheid snel en zonder veel inspanning hun vraag of klacht te bespreken.

Zorg ontnemen bij het zorgteam

Het zorgteam staat voor steeds grotere uitdagingen. Denkt u bijvoorbeeld aan de verdere vergrijzing van de bevolking, maar ook de toenemende complexiteit en beperkingen van de dekking door de verzekeraar.

Het zorgteam is verantwoordelijk voor het coördineren van het behandelplan en moet daarbij rekening houden met de persoonlijke leefsfeer van de cliënt. Het elektronische medisch cliëntendossier dient voor alle zorgverleners eenvoudig en veilig beschikbaar te zijn.

Betaalbaarheid

Forma is zich er van bewust dat betaalbaarheid belangrijk is. In de laatste jaren is binnen Nederland de nadruk gelegd op de financiering van de zorg. De productie moet steeds meer omhoog en de kosten moeten lager. Er wordt verwacht dat met minder medewerkers hetzelfde werk wordt verricht. Forma helpt u deze ambitieuze doelstellingen te bereiken door middel van onze verschillende zorgconcepten.

Nieuwsgierig naar de oplossingen van Forma voor uw organisatie?

Laat een van onze specialisten u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden die Forma als telecom specialist u kan bieden. Neem contact op of bel 0172 641 641