Logo Rosorum

Het leveren en installeren van een volledige ICT zorginfrastructuur en applicaties

Bedrijf
Rosorum

Jaar
2018

Doel
Leveren van een volledige infrastructuur voor WiFi, zorg, alarmering en telefonie voor ouderenzorg.

Rosorum – ICT infrastructuur met zorgapplicaties

Rosorum Case

De uitdaging bij Rosorum is om een compleet dekkend WiFi netwerk op te zetten in een ouder pand.

Achtergrond
Rosorum biedt ouderen op prachtige locaties een veilige, vertrouwde en comfortabele woonomgeving met een hoogwaardig servicepakket naar wens en de beste zorg op maat. Dat doen ze in een sfeer die gekenmerkt wordt door respect, warmte en een persoonlijke benadering.

Case
We hebben de telefonie, wifi, domotica en verpleegoproepomgeving geleverd en geïnstalleerd. Door dit als één omgeving te benaderen hebben we één netwerk gecreerd voor alle communicatie van bewoners, verpleging en onderling.

Aanpak
Rosorum was al een bestaande klant van Forma. Voor de volledige renovatie hebben we meegelopen in het renovatietraject. Dit hebben we in samenwerking met de e-installateur opgezet.

Uitdaging
De grootste uitdaging was de dekking van de WiFi omgeving in het monumentale pand. Uiteindelijk is dit naar tevredenheid gerealiseerd.

Jan Strating – Manager Huisvesting
“We zijn erg tevreden met de al meer dan 10 jaar durende succesvolle relatie met Forma. Hierbij zijn in de tussentijd alle losse omgevingen tot één compleet geïntegreerd dienstennetwerk samengevoegd.”

Jan Strating (Rosorum)